Online Ph Metre Cihaz
Ph metre cihazlarında fiyat farklılığı

Öncelik olarak firmamız merck kimyasalları konusunda Türkiye temsilcileri arasında yer almaktadır. Ayrıca laboratuvar sektöründe son zamanlarda sıklıkla tercih edilen ölçüm cihazları arasında ph metre cihazları yer almaktadır.Fiyatlar konusunda birçok firmadan daha ucuza en uygun fiyat sunduğumuzu ve devamlı müşterilerimize süpriz indirimler yaptığımız herkez tarafından bilinmektedir.

Ph metre nedir

pH ölçüm cihazlarını çok daha iyi anlayabilmek için pH teriminin ne ifade ettiğini anlamak gerekmektedir. pH kelimesi ingilizce kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. “p” harfi “power” yani “güç” kelimesini ifade etmektedir. H harfi ise pH teriminin asıl anlamanı oluşturmaktadır. H harfi ise “Hydrogen” yani Hidrojen’den gelmektedir. İki kelimeyi birleştirdiğinizde ise Hidrojenin gücü ifadesini meydana getiren ”Power of Hydrogen” tümleciğini oluşturmaktadır.

pH ölçeğinin tarihi 1909 yılına dayanmaktadır. 1909 yılında Soren Peder Pauritz Sorenson tarafından çıkarılan yayında asit ölçümünün yetersizliği tartışılmıştır. Sorenson asit ölçümünün yetersiz yapıldığını, asit ölçümünü net bir şekilde hidrojen iyon konsantrasyonlarından çıkarılabileceğini kendi ifadesiyle “Ben asitliği Hidrojen iyonunun matematiksel üssünden hesaplayarak sayısal olarak göstereceğim.” şeklinde belirtmiştir. Sorenson raporunda asitliği Fransızca olarak “pouvoir hydrogene” yani “power of hydrogen” olarak anlatmıştır. Genel olarak laboratuvar firmalarından temin edebileceğiniz ph metre cihazları uzun yıllar garantili ve en uygun ödeme seçenekleri ile hizmetinizdedir. Ph metre nedir özellikle yukarda açıkladığım hususlar arasında yer almaktadır.

Ph metre modelleri

Deney ve gözlemlerde büyük önem taşıayan ph metre cihazları günden güne değerli bir hal almaktadır. özellikle model bakımından farklılık gösteren cihazlar aşağıda yer almıştır.

kullanım bakımından da büyük önem taşıyan ph elektrod sisteminin satışı yapan sayılı firma bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında ph metre nedir ?

pH, ürünün asitlik bazlık (alkalinlik) derecesini ifade eden bir ölçü parametresidir. pH ifadesi “Power of Hydrogen” yani Hidrojenin gücü anlamına gelmektedir. pH Hidrojen iyonları aktivitesidir. Bir çözeltideki hidronyum iyonlarının derişimini gösteren logaritmik ölçümdür. Sulu çözeltilerdeki H+ veya OH- konsantrasyonlarının logaritmik olarak ifadesidir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir.Sulu çözeltilerin H+ ve OH- konsantrasyonlarını tek bir cetvelle ifade edebilmek için, H+ iyonu molar konsantrasyonunun eksi logaritması alınır ve buna pH adı verilir. Eğer H+ derişimi OH- derişiminden fazla ise maddemiz asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötraldir.

Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.